Prendre el programa de responsabilitat del bloqueig


Tothom hauria de saber que cada part del programa de bloqueig ha d'assumir la seva responsabilitat.

Pel que fa a algú que ha de gestionar, ha de redactar el procediment de bloqueig / etiquetatge, verificar i actualitzar la informació relacionada per a una millor gestió. Abans de l'operació, ha de proporcionar equips relacionats i bloqueigs de seguretat per als treballadors. Després de l'operació, ha de verticar si el sistema funciona sense problemes.

Quant a qui supervisa, ha d'assegurar-se que els operadors realitzen el seu treball seriosament i que tots els equips estan en bones condicions. També ha d'emprendre el servei i manteniment dels punts d'aïllament que s'han de bloquejar.

Pel que fa a algú que ha d'operar, ha d'operar el sistema de bloqueig / etiquetatge tal com està regulat. En reunir-se amb algunes dificultats específiques en el procediment de bloqueig, ha d'informar la informació reveladora al supervisor que busqui la solució.


1.jpg