Sistema de gestió de dispositius de protecció de seguretat

propòsit

Aquest sistema està dissenyat per enfortir la gestió de dispositius de protecció de seguretat en equipaments i instal·lacions, donar un paper complet al paper dels dispositius de protecció de seguretat en la prevenció d'accidents, garantir la seguretat operativa dels empleats i evitar accidents de seguretat.

L'abast de

És aplicable als dispositius de protecció de seguretat dels equips i instal·lacions del grup, inclosos equips especials de seguretat, suport de dispositius de seguretat i instal·lacions de protecció de seguretat en el lloc de treball.

El general

Com a part eficaç de l'equipament i les instal·lacions, els dispositius de protecció de seguretat s'han d'utilitzar i mantenir al mateix temps que els principals equips i instal·lacions per garantir la seva seguretat i fiabilitat.

LG06