Requisits per a bloqueigs de seguretat

Els països d'Europa i dels Estats Units tenen molt de temps que els panys de seguretat tinguin requisits específics, l'ús de les normes nord-americanes d'OSHA sobre les disposicions de control de l'energia perillosa de "administració de la seguretat i salut laboral" especificades: per part de l'empresari, s'han d'establir procediments de seguretat, d'acord amb el programa es bloquejarà adequadament els dispositius instal·lats en el dispositiu d'aïllament energètic i la màquina o equip per aturar el funcionament, i evitar l'aparició d'energia accidental, l'arrencada o l'alliberament d'energia emmagatzemada, evitant d'aquesta manera els treballadors perjudicats.