Etiqueta de Lockou - - - Accidents industrials

D'acord amb les institucions professionals, segons una enquesta en tot accident industrial, no tenen dret a utilitzar el 10% de l'accident en bloqueigs de seguretat, amb 250000 casos per any de mitjana i bloqueig de seguretat desbloquejat per accidents laborals , els accidents en un any de mitjana van morir més de 200 persones, més de 60000 persones lesionades, el nombre de dies cada any a causa de la causa de l'accident provoca la producció empresarial durant 24 dies.

Per aquest motiu, OSHA dels Estats Units va promulgar el reglament sobre control d'energia perillosa (bloqueig i enumeració) l'1 de setembre de 1989. La regulació exigeix que en l'entorn de producció industrial, totes les fonts d'energia han de ser "bloqueig i etiquetatge" abans del manteniment de l'equip i el treball de reparació, en cas contrari pot haver-hi equips mecànics pneumàtics accidentals o d'alliberament d'energia perillosa i causar danys.

La funció principal del bloqueig de seguretat del interruptor automàtic és bloquejar l'equip o la font d'energia, de manera que l'operador pugui controlar eficaçment l'alliberament de l'energia quan mantingui l'equip o la font d'energia, eviti l'aparició d'accidents, de manera que es protegeixi la seguretat de l'operador. .

fm