Com triar el tancament patronal de segell de cotxe correctament?


Avui en dia, tancament patronal segell de cotxe és àmpliament utilitzat en moltes àrees com tancament patronal d'anti-robatori. Així, com podria escollim el cotxe correcta segellar tancament patronal?

En primer lloc, quan vostè tria el productor del cotxe segellar tancament patronal, heu de definir si la fàbrica gaudeix de bona reputació que pot garantir la qualitat dels productes. Sense la promesa de qualitat i de crèdit, sense la funció de antirobatori, vostè no necessita prendre aquest tipus de productor en consideració.

Llavors, abans de signar el contracte de compra, cal exigir el fabricant a prometre que no proporcionen la mateixa marca i nombre de segell de plom a la tercera part que es processen el dret exclusiu per vendre productes.

Finalment però no menys important, intentar no utilitzar productes de la mateixa mida/color que es produeixen per molts fabricants. Productes de la mateixa mida/color són fàcils de copiar, provocant el locaut de segell de cotxes sense la funció de antirobatori.


CS01 .jpg