Falla Diària de Seguretat Cadenat i Solució

1. No salteu el grillete de bloqueig

La raó per la qual el feix de bloqueig no saltar és que la tolerància a la forma del feix de bloqueig és massa gran. Inseriu la clau al centre de bloqueig, gírelo a la posició oberta i no es mogui

2. El nucli de bloqueig no gira

No gireu perquè la fregament és alta, no necessiteu el cadenat de seguretat durant molt de temps, el nucli de bloqueig i el cos de bloqueig apareixen oxidats, uns quants envasen l'oli dièsel i la gasolina en el nucli de bloqueig, pot resoldre un problema.

La clau enganxada al pany

Si la clau s'inicia al cos del cadenat de l'arrel, es pot recollir directament amb pinces i altres eines. Si el nucli de bloqueig es trenca en el centre, només es pot treure la placa de segellat de set forats del cos de bloqueig i després s'instal·la després d'haver estat arrencada i segellada amb filferro d'alumini.

4. Inserció i extracció de tecles bloquejades

Això es deu a l'ús de motius més llargs, alguns de grafit en el forat, el més utilitzat és el nucli de llapis, no abocar-hi oli.