Obligacions d'etiquetatge de bloqueig

Obligacions d'etiquetatge de bloqueig

1. Ministeri de seguretat i protecció del medi ambient

1. Responsable de la revisió i millora del sistema de gestió de bloqueig.

2. Formular el pla d'implementació del bloqueig d'energia.

3. Supervisar i inspeccionar la implementació de l’etiquetatge de bloqueig d’equips i instal·lacions de totes les unitats.

(ii) departament d’enginyeria d’equips

1. Responsable de requerir el personal de construcció extern per aplicar estrictament els procediments d'etiquetatge de bloqueig en la neteja, manteniment, manteniment, revisió i instal·lació d'equips i instal·lacions implicades en la divisió metal·lúrgica.

2. Integrar la gestió de l’etiquetatge de bloqueig al sistema de gestió d’equips i instal·lacions diaris i comprovar l’implementació de cada fàbrica de sucursals.

(iii) departament de gestió de producció

1. Responsable de requerir que el contractista implementi estrictament els procediments d’etiquetatge de bloqueig en la neteja, manteniment, manteniment i revisió dels equips i vehicles de producció.

2. Implementeu procediments de gestió de l’etiquetatge de bloqueig per a equips i instal·lacions al territori.

(4) cada fàbrica de sucursals

Responsable de la implementació del sistema de gestió de retallades de bloqueig de la unitat, la implementació de les mesures de seguretat en el procediment de bloqueig d'energia i la formació del personal afectat; Establiu la llista d’equips de bloqueig, senyalització, registre i registre al territori.