Conclusió de bloqueig de retocs

Conclusió de bloqueig de retocs

Les normes i reglaments es basen normalment en la teoria professional pertinent, i un llarg període d’experiència i lliçons de molts esdeveniments rellevants a la regió occidental, resumits i millorats gradualment per establir. Hi ha molta sang darrere de les normes,

És una mesura potent per a la seguretat de la producció i la seguretat del personal. És una restricció, però és una salvaguarda. El primer és la forma i el mitjà, el segon és el final.

El disseny, fabricació, instal·lació, ús i manteniment dels equips tenen normes i requisits corresponents a cada enllaç, la qual cosa suposa la barrera de la seguretat dels empleats. Un cop trencada aquesta barrera, es pot produir una tragèdia.

Els esdeveniments tenen més raó perquè la gestió de la consciència sobre seguretat no és suficient, en el procés de gestió de la producció i no reflectia la seguretat del concepte orientat a les persones, la recerca de la taxa de producció i l'eficiència de la producció, condueix a la desviació en la direcció de la gestió, els inputs de seguretat (inclosos els equips i la inversió de temps) es van comprimir i van provocar una caiguda dels freqüents accidents de rendiment de seguretat, de manera que la pèrdua del mercat. A la vista curta d’informació reduïda de seguretat s’obté un benefici retardat per a la seguretat.

En el procés d’execució del procediment de retallament de bloqueig, s’hauria d’abandonar la mentalitat de caiguda i seguir estrictament els requisits, en comptes de passar pels tràmits i fer front a la inspecció. La seguretat dels empleats només es pot garantir si segueixen amb atenció els requisits.