Funcionament d’energia perillós

Funcionament d’energia perillós

A l’execució d’una operació de bloqueig de control d’energia perillosa, un enllaç clau és formar a cada operador amb antelació, de manera que sàpiguen clarament el mètode d’aplicació específic de tots els continguts del programa de control. Abans de l'execució d'una tasca d'operació, el líder de bloqueig d'energia corresponent ha de comprovar que l'operació es realitza d'acord amb els requisits dels procediments de control de bloqueig corresponents. L'objectiu de la formació és permetre als empleats conèixer i dominar els procediments de gestió d'energia perillosos i garantir que els empleats tinguin coneixements i habilitats per implementar procediments de gestió d'energia perillosos. Els gestors garanteixen que cada participant en formació està certificat mitjançant la prova o la implementació correcta de procediments de gestió d’energia perillós al lloc de treball. El formador ha de registrar la formació i la prova de cada alumne. Quan els procediments de gestió d’energia perillós per a l’equip o la instal·lació s’actualitzen, tot el personal qualificat associat amb l’equip o la instal·lació es recicla; Quan es modifiqui el treball d'alguns membres del personal, s'haurien de reciclar els procediments de gestió d'energia perillós dels equips o instal·lacions del lloc de treball; El personal directiu del lloc també hauria de tornar a formar part del grup quan s'adonin que el coneixement o les habilitats dels empleats no són suficients després de comprovar l'aplicació dels procediments de gestió d'energia perillosa. Reconversió per promoure la competència del personal en la implementació de procediments, de manera que el personal comprengui completament els procediments de control actualitzats.