Control d’energia i bloqueig d’energia

Control d’energia i bloqueig d’energia

Cas 1: 12.2.20, el personal de manteniment dels equips d’estampació shi mou i el líder del grup li mou van utilitzar el temps d’aturada per substituir l’anell de segellat del cilindre malmès de la torxa de soldadura núm. Després de confirmar que la pressió principal del soldador estava tancada, shi va començar a treure la culata de la pistola de soldadura després de diverses operacions de tancament / obertura. Quan estava a punt de treure l’últim cargol de la culata, el cilindre va sobtar i va colpejar-lo a la cara.

Cas 2: el 6 de desembre, quatre personal de manteniment del taller de pintura van comprovar la falla del sensor del llit rodat 55-1 a prop de l’elevador 54 de la línia B del tractament frontal. Dues persones de manteniment estaven sota el llit rodat, i les altres dues persones de manteniment i el cap de districte estaven a la part dreta del llit rodolí 55-1. No es va implementar l'etiqueta de bloqueig i el commutador de proximitat al llit rodat va fallar, amb la qual cosa es va produir una col·lisió entre els dos cotxes. El personal de manteniment estava espantat. Afortunadament, el bloc de guia del llit rodat serà bloquejat pel cos de col·lisió, en cas contrari, els tres empleats que queden al costat del llit de roda seran atrapats per la carrosseria del cotxe i la paret.