Penjaments complexos de bloqueig per grups

Penjaments complexos de bloqueig per grups

Quan diversos dispositius d’aïllament d’energia utilitzen l’etiquetatge de bloqueig per protegir les activitats laborals afectades, però no directament per part de cada llicenciador, i es compleixen almenys dues de les condicions següents:

Hi ha molts dispositius d’aïllament d’energia o molta gent autoritzada implicada;

L’energia dóna més temps;

Els dispositius d’aïllament energètic són relativament inaccessibles;

Els components del sistema són interdependents i interaccionen entre ells.

La direcció assignarà personal especial a ser responsable i utilitzarà el sistema de permisos de treball, el tauler de control i altres mètodes que poden responsabilitzar contínuament el personal rellevant per assegurar que tots els membres del grup assoleixin el mateix nivell de protecció i verifiquin l'efectivitat de l'energia. aïllament.

Canvia els torns o les persones

Hauria d’haver-hi procediments detallats de desplaçament o de rotació per assegurar la continuïtat dels penjaments de bloqueig, incloent-hi regles per al lliurament ordenat dels penjaments de bloqueig entre el personal de treball i el personal autoritzat de servei per minimitzar el risc d’activació o activació accidental.